ארכיאולוגיה חברתית בא"י

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' 18-16, סמ ' ב' ,בניין 410 חדר 225

סילבוס

תואר ראשון שני ,שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי