כתבות בעיתונות בחו"ל - מחקר גמוארכיאולוגי / פרופ' זהר עמר ויעל אלקיים