כתבות בעיתונות בחו"ל על המחקר של גמואכיאולוגיה של פרופ' זהר עמר