הכנס ה-39 של המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה - הטבע והחקלאות בא"י הקדומה

הכנס ה-39 של המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה - הטבע והחקלאות בא"י הקדומה

/files/lisa/shared/kns_my_2019.pdf