הכנס המחלקתי השנתי, יתקיים ב-י"א אייר תשע"ט (16 במאי 2019)

הכנס המחלקתי השנתי  יתקיים ב-י"א אייר תשע"ט (16 במאי 2019)

/files/lisa/shared/kns_shnty_tsht_1.pdf