בעקבות חורבן סנחריב עם ד"ר שון זליג-אסטר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

7:30 בר אילן, שער הרכב

איסוף ברכבת בית שמש בשעה 8.15 (רצוי לא להשאיר שם רכבים). 

מסלול: תל עזקה, תל לכיש, תל בורנה, בשאיפה תל עיטון (תלוי באישור הצבא) או/ו תל בית מרסים. 

בדרך חזרה תל בית שמש

שימו לב- הסיור מתקיים ביום השואה

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה