סיור טבע עירוני עם ד"ר משה נתן (הגעה עצמית)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

פרטי הסיור: 

פרטים על מקום המפגש ומהלך הסיור ימסרו לתלמידים במודל בהמשך, ע"י המרצה.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה