איזור גזר בתק' האשורית עם ד"ר שון זליג אסטר (יום שישי)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

7:30 בבר אילן, שער הרכב. מסלול: תל חדיד, תל גזר, תל מלוט

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה