הגליל בתקופת המקרא עם ד"ר עמית דגן וד"ר שון זליג אסטר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורסים של ד"ר דגן וד"ר אסטר (כולל הקורס שטח)

פרטי הסיור: 

יציאה מבר אילן בשעה 7:30

במהלך הסיור נבקר באתרים : בית צידא, עין גב, תל כנורות וגבעת גולני

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה