עכו הצלבנית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

7:30 יציאה משער הרכב בר אילן

במהלך הסיור נבקר באתרים שונים ומגוונים בעכו הצלבנית.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה