חיפה המנדטורית (יום שישי)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

9:00 תחנת רכבת מרכז השמונה (הגעה עצמית)

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה