עיר דוד, מרכז דוידסון ומנהרת הכותל עם ד"ר עמית דגן

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית לירושלים, נפגשים בכניסה למרכז מבקרים עיר דוד בשעה 8:45

במהלך הסיור נבקר בעיר דוד, מרכז דוידסון ומנהרת הכותל

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה