מושבות הגליל ועליה השנייה עם ד"ר עינת הלוי-עטיא

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה משער הרכב בר אילן בשעה 7:30 בדיוק

נסיעה על כביש 6 (אפשרות לאיסוף בתחנת הדלק על כביש שש בהודעה מראש)

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה