סיור גן זואולוגי ומוזיאון הטבע אונ' ת"א

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

נפגשים בגן הזואולוגי תל אביב בשעה 7:00, סיום בשעה 14:00 לערך.

במהלך הסיור נבקר בגן הזאולוגי ובמוזאון הטבע החדש.

הגעה עצמית לאוניברסיטת תל אביב.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה