סיור ​נגב מערבי

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה 7.30 בשער הרכב, בר אילן, איסוף : יד בנימין (בשעה 8*)

במהלך הסיור נבקר באתרים- תל ג'מה, תל שרע, תל הרור, תל שרוחן 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה