כתבה יפה ומרשימה על חברנו פרופ' אהוד ויס. גרעיני החיטה ממצדה, קפסולות ההיסטוריה של א"י - פינת אוכל

כתבה יפה ומרשימה על חברנו פרופ' אהוד ויס , גרעיני החיטה ממצדה, קפסולות ההיסטוריה של א"י - פינת אוכל

/files/lisa/shared/gryny_khyth_mmtsdh__qpsvlvt_hhystvryh_shl_rts_yshrl_-_pynt_vkl_-_hrts_1-2019.pdf