קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בסדנת תקשורת המדע של האקדמיה הצעירה הישראלית

למעוניינים, מצ"ב קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות בסדנת תקשורת של האקדמיה הצעירה הישראלית

/files/lisa/shared/qvl_qvr_2019_sdnt_tqshvrt_hmd_hqdmyh_htsyrh.pdf