כנס חוקרים בנושא: "אין כניסה": היבטים פיזיים ומרחביים של טומאה וטהרה, קדושה וחולין , ביום ה' י"ב טבת תשע"ט (20/12/18

כנס חוקרים בנושא: "אין כניסה": היבטים פיזיים ומרחביים של טומאה וטהרה, קדושה וחולין ,

ביום ה' י"ב טבת תשע"ט (20/12/18

/files/lisa/shared/conference_20th_december.pdf