עיר דוד עם אייל מרון ואייל ברוך

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
קורס: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

9:00 בכניסה לגן לאומי עיר דוד- אלעד (הגעה עצמית

במהלך הסיור נבקר באתר עיר דוד כחלק מהקורס המקוון על ירושלים של ד"ר אייל מרון וד"ר אייל ברוך.

שימו לב- הסיור הינו בשבוע הראשון של חופשת הסימסטר, ביום חמישי

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה