בית שאן הקלאסית עם ד"ר אייל ברוך

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח

פרטי הסיור: 

יציאה מבר אילן, שער הרכב בשעה 7:30

ביקור בבית שאן הרומית ביזנטית ובבית הכנסת הקדום בבית אלפא

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה