יפו העותמאנית עם ד"ר תמיר גורן

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית ליפו.

נפגשים ליד מגדל השעון של יפו בשעה 9:00

במהלך הסיור נבקר באתרים שונים ביפו.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה