ירושלים של בית שני עם פרופ' עמוס קלונר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

תלמידים שאינם בקורס ומעוניינים להצטרף, אנא ליצור קשר עם המרצה או רכז הסיורים במייל.

פרטי הסיור: 

9:00 נפגשים בכיכר ספרא (אנא לוודא בכיתה שזהו מקום המפגש המדוייק)- הגעה עצמית, אין אוטובוס.

במהלך הסיור נבקר בסיור למנהרות הכותל ומרכז דוידסון, הכותל הדרומי

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה