מוזאון ישראל- ארכיאולוגיה בעין הציבור- עם ד"ר ערן אריה

מספר הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית למוזאון ישראל בשעה 9:45 בכניסה.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה