מקורות הירקון: צומח הידרופילי (מים) עם ד"ר אלישבע דיין (יום שישי)

מספר הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל תלמידי המחלקה

פרטי הסיור: 

יציאה בשעה 8:00 בשער הרכב של בר אילן או הגעה עצמית לכניסה של שמורת אפק (מקורות הירקון).

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה