סיור גיאורגרפי בבקעת הירדן עם דביר רביב

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

למטיבי לכת בלבד

פרטי הסיור: 

7:00 יציאה מבר אילן, 17:00 חזרה משוער בבר אילן. איסופים בדרך: 07:20 מחסום אורנית-שער השומרון (בתחנה הצמודה למחסום) 07:35 צומת אריאל (בתחנה לכיוון מזרח/תפוח)

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה