שמורת נחל פולג: צומח מישור החוף עם ד"ר אלישבע דיין -יום שישי

מספר הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לתלמידי המחלקה

 

פרטי הסיור: 

שמורת נחל פולג: צומח מישור החוף בטיפוסי תשתית שונים

8:00 כיתת סמינריונים (חדר מחלקה, בניין 410, בר-אילן. סיום משוער ב- 12:00

פתוח לכל התלמידים
סיור זה הוא השני מתוך סדרת סיורי מבוא להכרת הצומח.
מומלץ להרשם לכל סידרת הסיורים בכדי לקבל תמונה שלמה על הנושא.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה