סיור צומח בקמפוס האוניברסיטה: צמחים נאופיטים (גרים) ופולשניים עם ד"ר אלישבע דיין

מספר הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל התלמידים
סיור זה הוא הראשון מתוך סדרת סיורי מבוא להכרת הצומח.
מומלץ להרשם לכל סידרת הסיורים בכדי לקבל תמונה שלמה על הנושא.

פרטי הסיור: 

יום שישי 16.11.18-
8:00 בבניין 410 המחלקה ללימודי ארץ ישראל. סיום משוער ב- 12:00
סיור זה הוא הראשון מתוך סדרת סיורי מבוא להכרת הצומח.
מומלץ להרשם לכל סידרת הסיורים בכדי לקבל תמונה שלמה על הנושא.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה