מודיעין וסביבתה

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל התלמידים של המחלקה עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

7:30 שער הרכב, בר אילן.

8:00 צומת שילת (בתחנה לכיוון ת"א)

במהלך הסיור נבקר באתר קברי המקבים, באום אל עומדן, בבקעת הנזירים ואתרים נוספים במרחב מודיעין

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה