סיור בנאות קדומים

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורסים של זוהר עמר, בלבד.

פרטי הסיור: 

יציאה משער הרכב, בר אילן בשער 7:30

אפשרות להגעה עצמית לנאות קדומים בשעה 8:00 (אנא לעדכן את רכז הסיורים במייל)

יש להביא אוכל לכל היום.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה