קמפושטח למיטיבי לכת,

קמפושטח למיטיבי לכת, הפתוח לכל הסטודנטים, ייערך בתאריכים 28-29.11.18

(עדכון לגבי אזור הסיור, וכן מועד יציאה מדויק ביום רביעי  – יימסר בהמשך).