מדבר השומרון - קורס השטח של ד"ר דביר רביב

הקורס ייערך בהתאם לתכנית המקורית: בימים רביעי-חמישי, 14-15.11.18  (ללא תוספת היום השלישי כפי שנמסר לכם קודם).

הוא מיועד לתלמידי הקורס בלבד.