חדש: תכנית לימודים דו-ראשי מובנה: המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה עם בית ספר לחינוך: ייעוץ חינוכי