ארכיאולוגיה מקראית בצפון- חצור ומגידו

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות תנתן לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה לסיור בשעה 7:30 בדיוק, מאוניברסיטת בר אילן משער הרכב (מול ארומה),

איסוף בתחנת הדלק של כביש שש (נא לידע מראש את אחראי הסיור)

במהלך הסיור נבקר באתרים האריכאולוגים תל מגידו ותל חצור עם פרופ' אהרון מאיר.

נא להצטייד באוכל ושתייה לכל היום, כלי כתיבה, כובע ונעלים סגורות.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה