יום חפירה בתל צפית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

יש להדגיש שהחפירה מיועד רק לתלמידים שכבר עשו לפחות שבוע חפירה לימודית, וכן, יש מגבלה של כ-20 סטודנטים

פרטי הסיור: 

יום חפירה לימודית בתל צפית-

יציאה משער הרכב של בר אילן בשעה 7:00

במהלך הסיור נבקר באתר תל צפית ונבצע השלמת חפירות

סיום משוער בשעה 14:00

יש להביא אוכל, שתיים, נעלים סגורות, כובע וכפפות עבודה

 

למעוניינים הסיור יכול להחשב או כיום השלמת חפירה או כיום סיור.

יש להדגיש שהחפירה מיועד רק לתלמידים שכבר עשו לפחות שבוע חפירה לימודית, וכן, יש מגבלה של כ-20 סטודנטים

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה