המזרוחניקים והמזרחיים-הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלם

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
ים ב', 18-20, סמסטר ב'

סילבוס

תואר ראשון / שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי