עשור של שקט ושישה ימים של מלחמה – העשור השני של מדינת ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
ים ב', 18-16, סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי