ירושלים הקדושה – התגליות הארכיאולוגיות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
סמסטר קיץ, מתוקשב

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי