מכינה לטופוגרפיה וקריאת מפה

הקוד של הקורס: 

סילבוס

הדרכה 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי