יחסי יהודים-ערבים וחיי היום יום בתקופת המנדט

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 12-14, סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי