שמירת טבע בא"י – היבטים חדשים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ו', 10-8, 12-10, סמסטר ב'

סילבוס

תואר ראשון / שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי