הכרת החי בא"י

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 18-20, סמסטר א', מעבדה-בנין 212, חדר 310

סילבוס

תואר ראשון / שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי