הכרת החי בא"י

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 10-8, 12-10, סמסטר א', מעבדה-בנין212, חדר 310

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי