ראשית החקלאות בצמחים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 16-14, שנתי

תואר שני

תואר ראשון שנים ב' וג'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי