מעבר לנהר-ארכיאולוגיה של אתרי עבר הירדן בתקפת הברונזה והברזל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 10-8, סמ' א' בניין 410 חדר 225

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי