"כתב את"-השפעתה של הארכיאולוגיה על הבניית זהות ומורשת

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 12-14, סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי