ירושלים "שבעים חוקרים" לה – ישן, חדש וחדש יותר בירושלים בתקופת הברונזה והברזל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 10-8, סמסטר א'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי