אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי-ארץ" ההיסטוריה של ה"פניקים" ותרבותם החומרית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 10-8, סמסטר א'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי