"מהודו ועד כוש" ההיסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה הפרסית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 10-08, סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי