"משחקי הכס" - ישראל, יהודה ופלשת תחת השפעת הארמים והאימפריה האשורית.

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 14-12, סמסטר א'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי