אלים ואלות ומקדשים-מקדשים ופולחן בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 14-12, סמסטר ב'

סילבוס

תואר ראשון , שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי