הסכסוך היהודי-הערבי 1948-1881

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 12-10, שנתי

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי