מיעוטים, דתות ועדות במרחב חיפה והכרמל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג, 16-18, סמסטר ב'

סילבוס

תואר ראשון, שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי