מוזאון ישראל- בדגש קרמיקה קלאסית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

מיועד לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

נפגשים בירושלים- בכניסה למוזאון ישראל בשעה 9:45 (יום שישי)

כניסה למוזאון ב10 בדיוק

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה