עכו הצלבנית

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה בשעה 7:30 משער הרכב, בר אילן

איסוף בתחנת הדלק של כביש 6 למעוניינים (נא ליצור קשר עם האחראי סיור)

במהלך הסיור נבקר באתרים צלבניים בעכו ובאולמי האבירים

חזרה משוערת: 7-8 בערב

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה