תל אביב - השנים הראשונות

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי קורס המבוא לעת החדשה

פרטי הסיור: 

תל אביב 

נקודת המפגש- 8:30 בקומת הכניסה של מגדל שלום (ליד הפסיפס של גוטמן) 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה