בינוי בירה - ירושלים עם ד"ר קובי כהן-הטב 22/6/18 (יום אחרון של הסמסטר)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

בינוי בירה - ירושלים עם ד"ר קובי כהן-הטב 22/6/18

7:30 יציאה באוטובוס מבר אילן, שער הרכב

8:30 איסוף מירושלים, בנייני האומה (בתחנות האוטובוסים לכיוון העיר)

קרית הממשלה, הר הרצל, קרית יובל, מסלול בעקבות הקו העירוני משער יפו ועד מאה שערים

 

 

אחראית סיור 0547938430 מעיין

 

+הסיור ביום שישי.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה